Informacje

 

Ważne terminy

30.06.2013 - zgłaszanie tytułu referatu (wraz ze streszczeniem 1-2 stronicowym).

15.07.2013 - akceptacja streszczeń. Artykuł w języku angielsku z polskim streszczeniem
lub  artykuł po polsku z abstractem i podpisami polsko-angielskimi.

30.07.2013 - wniesienie opłaty konferencyjnej

04.09.2013 - ostateczne nadesłanie referatu

11.09.2013 - program Konferencji i akceptacja prac

27-30.09.2013 –XI Konferencja Naukowa WZEE’13

Koszt uczestnictwa

Koszt udziału w seminarium wynosi 1190 PLN. Opłatę należy wnieść do dnia 30.06.2013. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, noclegi oraz imprezy towarzyszące. Koszty uczestnictwa osoby towarzyszącej  płatne dodatkowo (670zł – prosimy o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym). Możliwość uzyskania faktury za udział w konferencji w dowolnej chwili.

Publikacja materiałów seminarium

Materiały konferencyjne będą wydane na płycie CD. Artykuły po dwóch recenzjach mogą zostać opublikowane w IEEE Xplore lub Springer ISI Proceedings, Lecture Notes in Electrical Engineering. Najlepsze oryginalne niepublikowane recenzowane artykuły zostaną opublikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym a pozostałe referaty będą opublikowane w czasopiśmie “Pomiary Automatyka Kontrola” (3str.), “Archives of Electrical Engineering” (AEE,PAN – 8str.). Tekst należy przygotować w języku polskim lub angielskim według wzoru podanego na stronie: http://2013.wzee.pl oraz wysłać za pomocą formularza na stronie internetowej. Publikacje płatne według cennika wydawcy (185zł za stronę czarno-białą, 210 zł za stronę kolorową).
· Przegląd Elektrotechniczny
· Archives of Electrical Engineering
· Pomiary Automatyka Kontrola

„Lecture Notes in Electrical Engineering” http://www.springer.com/series/7818 w Instructions for Authors.