Tematyka

Celem konferencji jest integracja naukowa nowego interdyscyplinarnego środowiska z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki.

W MIARĘ ZGŁASZANYCH REFERATÓW BĘDĄ TWORZONE NOWE – SPÓJNE TEMATYCZNIE – SESJE

- modele matematyczne elementów i układów energoelektronicznych,
-  metody i narzędzia modelowania i symulacji wybranych układów elektrotechniki,
-  nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne elektrotechniki,
-  przetwarzanie, optymalizacja oraz obróbka sygnałów,
-  automatyzacja i sterowanie maszynami elektrycznymi,
-  metody obliczeń pól elektromagnetycznych,
-  oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy oraz środowisko,
-  nowe wyniki badań z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz dziedzin pokrewnych.
-  zabezpieczenia urządzeń przed przepięciami elektromagnetycznymi,
-  praktyczna realizacja układów, podzespołów i ich zastosowań.
- Komputerowe wspomaganie analiz inżynierskich
- Symulacje komputerowe w procesie projektowania
- Komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania
- Zarządzanie procesem projektowym
- Programowanie obróbki wieloosiowej
- Nadzorowanie i diagnostyka procesów wytwarzania
- Informatyka w kontekście sieci i systemów złożonych
- Wiek XXI – wiekiem wiedzy i/lub systemów złożonych

Prezentowane referaty powinny koncentrować się na projektowaniu, konstrukcji, eksploatacji, serwisowaniu i diagnozowaniu systemów mechatronicznych (zrobotyzowanych liniach produkcyjnych, zautomatyzowanych układach napędowych, zintegrowanych systemach wytwarzania, robotach, samochodach, samolotach, układach energetyki niekonwencjonalnej, magazynach energii itp.) oraz nowoczesnych elementach mechatroniki (aktuatory elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, przetworniki elektromechaniczne o wielu stopniach swobody, sensory, czujniki optoelektroniczne i piezoelektryczne, urządzenia z użyciem SMART Materials (materiałów inteligentnych typu Shape Memory Alloy SMA, płynów magnetycznych i magnetoreologicznych itp.)

Topics of interest include:

• Power Electronics & Energy Conversion
• Renewable Energy & Sustainable Development
• Power Systems
• Electronic System on Chip & Real Time Embedded Control
• Signal and Image Processing & Computational Intelligence
• Electrical Machines & Drives
• Control Systems & Applications
• Sensors, Actuators and Systems Integration
• Mechatronics & Robotics
• Factory Automation & Industrial Informatics
• Information Processing and Communications
• The method of calculation of electromagnetic fields
• Power systems for enhanced services for wireless communications.
• Energy storage systems – electrochemical and alternative systems.
• Smart Grid Systems.
• Powering Large Information Communications Technology (ICT) facilities and networks.
• Distributed generation: renewable and alternative power generation and energy storage.
• Energy efficiency.
• Integrating the diverse power requirements of cable, wireless, and the Internet.
• Outside plant infrastructure.
• Disaster preparation, impact analysis and recovery.
• Cable system operation, administration and maintenance.
• Power for cable TV.
• DC power plants—rectifiers, distribution, computer supervision, remote monitoring, and control.
• Power system architectures.
• Fuel cell energy and backup systems.
• DC/DC converters—topologies, design, and simulation.
• AC power supplies—inverters, UPS, power supplies for computer systems and terminals.
• Engine-alternators—diesel and turbine.
• Building and environmental system design—energy conservation techniques.
• Physical and thermal design—energy-efficient design.
• Electromagnetic compatibility—EMI, ESD, EMP.
• Grounding and bonding of equipment, systems and building.
• Standards and specifications.

• Hybrid and Semiconductor Technology
• Design Methods and Computer Simulations
• Electronics Materials and Components
• Microcircuits Applications
• Packaging and PCB
• Quality and Reliability Evaluation
• Thermal Management
• Optoelectronics and Photovoltaics
• Education in Electronics

EMC:
Low frequency EMC
EMI control
EMC measurments
Signal integrity