Organizers

The Scientific Committee

Krzysztof Kluszczyński Przew. ZG PTETiS
Andrzej Demenko Z-ca Przew. ZG PTETiS, Przew. Kom. Elektrotechniki PAN
Włodzimierz Kałat Z-ca Przew. ZG PTETiS
Marian P. Kaźmierkowski Czł. ZG PTETiS, Dziekan Wydziału IV PAN
Marcin Wesołowski Sekretarz ZG PTETiS
Dariusz Świsulski Z-ca Sekretarza ZG PTETiS, prof. PG
Ryszard Niedbała Skarbnik ZG PTETiS
Maciej Ogorzałek Przew. Sekcji Polskiej IEEE
Sławomir Tumański Redaktor Naczelny PE
Stanisław Wincenciak Przewodniczący Zarządu OW/PTETiS oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego
Jerzy Hickiewicz Czł. ZG PTETiS
Marian Łukaniszyn Czł. ZG PTETiS
Andrzej Sikorski Z-ca skarbnika ZG. Ptetis, Przew. O/Białystok
Kazimierz Zakrzewski Honorowy. Przew. Kom. Elektrotechniki PAN
Stanisław Bolkowski Z-ca Przew. Kom. Elektrotechniki PAN
Tadeusz Citko Z-ca Przew. Kom. Elektrotechniki PAN
Romuald Włodek Z-ca Przew. Kom. Elektrotechniki PAN
Mieczysław Hering Czł. Prezydium Kom. Elektrotechniki PAN
Ryszard Kacprzyk Czł. Prezydium Kom. Elektrotechniki PAN
Stanisław Piróg Czł. Prezydium Kom. Elektrotechniki PAN
Zbigniew Szczerba Czł. Prezydium Kom. Elektrotechniki PAN
Adam Szeląg Czł. Prezydium Kom. Elektrotechniki PAN
Tadeusz Skoczkowski Sekretarz Kom. Elektrotechniki PAN
Roman Nadolski Przew. Komisji Rewizyjnej ZG PTETiS
Krystyna Macek Kamińska Czł. Komisji Rewizyjnej ZG PTETiS
Andrzej Bytnar Czł. Komisji Rewizyjnej ZG PTETiS
Barbara Ślusarek Czł. ZG PTETiS
Jerzy Barglik Prezes ZG SEP
Jan Szczygłowski Przew. O/Częstochowa
Ludwik Referowski Przew. O/Gdańsk
Marian Pasko Przew. O/Gliwice+Opole
Andrzej Kapłon Przew. O/Kielce
Barbara Florkowska Przew. O/Kraków
Tadeusz Janowski Przew. O/Lublin
Krzysztof Januszkiewicz Przew. O/Łódź
Lech Nowak Przew. O/Poznań
Lesław Gołębiowski Przew. O/Rzeszów
Kazimierz Buczek Prorektor Prz ds. Rozwoju
Grzegorz Masłowski Dziekan Prz WEiI
Marek Gotfryd Z-ca Przew. PTETIS O/Rzeszów
Franciszek Grabowski Kierownik Zakładu Systemów Rozproszonych PRz
Tadeusz Kwater Prof. URz
Ryszard Sikora Przew. O/Szczecin
Michał Zeńczak Sekretarz O/Szczecin PTETiS
Henryk Supronowicz Przew. O/Warszawa
Ignacy Dudzikowski Przew. O/Wrocław
Józef Korbicz Przew. O/Zielona Góra
Zbigniew Goryca Przew. Sekcja/Radom
Włodzimierz Janke Przew. Sekcja/Koszalin
Stefan Tadeusz Kulig Prof. Uniw. w Dortmundzie
Leszek Trybus Czł. Z O/Rzeszów
Tadeusz Skubis red. nacz. PAK

Organizers

Lesław Gołębiowski
Damian Mazur
Marek Gołębiowski
Jadwiga Płoszyńska
Barbara Kopeć
Robert Ziemba
Robert Pękala
Andrzej Paszkiewicz
Marek Bolanowski
Magdalena Totoń
Grzegorz Dralus